Het Ontmoetingscentrum wordt gehuurd door de Vereniging Ontmoetingscentrum Doornenburg, opgericht in 1977 met als doel “het beheer, exploiteren en in stand houden van het Ontmoetingscentrum dat zoveel mogelijk beantwoord aan de wensen en behoefte van haar leden voor een verantwoorde ontplooiing van het verenigingsleven binnen Doornenburg”. Het pand is eigendom van de gemeente Lingewaard.
De vereniging houdt een- tot tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering en heeft een vrijwilligersbestuur.

Het bestuur vergadert minimaal éénmaal per maand. Vragen of opmerkingen kunt u altijd mailen naar het secretariaat: secretariaat@ocdoornenburg.nl

Bestuursleden
  • Willy Hendriks (voorzitter)
  • Belinda Viergever (secretaris)
  • Corine Hendriks (secretaris)
  • Will Volleberg (vice-voorzitter)
  • Karel Witjes
  • Wendy van Geelen

email: willy.hendriks@kpnmail.nl             email: belindaviergever66@gmail.com     email: stefan.corine@hetnet.nl
email: wmvolleberg@gmail.com
email: k.witjes@hetnet.nl email: wendyvgeelen@hotmail.com