Bel met OC Doornenburg: 0481 421 490

De Algemene Ledenvergadering van het Ontmoetingscentrum wordt gehouden op donderdag 24 september 2015, uiteraard in het Ontmoetingscentrum.

Aanvang 20.00 uur.

De begroting voor 2016 ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Bij verhindering graag afmelden via info@OCdoornenburg.nl.