Algemene Ledenvergadering 14 april 2016

Aan alle leden van het Ontmoetingscentrum,

Hiermee nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op donderdag 14 april 2016 in het Ontmoetingscentrum. Aanvang: 20:00 uur.

Het financieel jaarverslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Gezien alle ontwikkelingen van het Ontmoetingscentrum, stellen wij uw  aanwezigheid zeer op prijs. Tevens horen wij graag of u nieuwe activiteiten, ideeën en suggesties voor het ontmoetingscentrum heeft.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur van de Vereniging Ontmoetingscentrum

Nieuwe gastvrouwen in het OC.

Ons gastvrouw Ans Nieuwenhuis gaat ons binnenkort verlaten omdat ze gaat genieten van haar pensioen. Daarom hebben wij enige tijd geleden een vacature geplaatst en hieruit zijn een tweetal nieuwe gastvrouwen gevonden. De nieuwe gastvrouwen zijn Jacqueline Niels en Maria Vermeulen geworden. Zij zullen vanaf nu geregeld te zien zijn binnen het Ontmoetingscentrum waar ze zullen worden ingewerkt.