Ontmoetingsochtend voor inwoners van Doornenburg

Het ParticipatiePunt en de Doornenburgse contactpersonen van de Stichting Leefbaar Doornenburg hebben in samenwerking met SWL, Stichting Ouderenwerk Doornenburg, De Zonnebloem, KBO, Bemmel-Doornenburg en de locatieraad van de Levensbron een maandelijkse ontmoetingsochtend georganiseerd voor alle inwoners van Doornenburg. Zij hebben dit gedaan onder het motto “Efkus `n Bekske”. Opzet van de ochtend is elkaar ontmoeten onder het genot van een bakje koffie. De ontmoetingsochtend vindt op 12 december 2014 plaats van 10:00-12:00 uur in het Ontmoetingscentrum te Doornenburg en is gelijktijdig met het ParticipatiePunt en Repair Café. Buiten het elkaar ontmoeten geeft het de aanwezigen natuurlijk ook de mogelijkheid om spullen te laten repareren of om gebruikt te maken van de vrijwilligers van het ParticipatiePunt. Voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig naar het Ontmoetingscentrum te komen is er een ophaal en wegbreng service. De ochtend wordt begeleid door de vrijwilligers van de deelnemende organisaties. Voor extra informatie over deze ochtend kunt u terecht bij de Dorpscontactpersonen of de vernoemde organisaties.

 

Efkus 'n Bekske